FT-83 - FT-84 Aktif Karbon Filtre

su arıtma cihazı

Sisteme gelen sudaki kötü koku ve tada sebep olan kimysal maddeleri, bazı organik maddeleri ve kloru tutar, suya berraklık kazandırır ve sudaki rengi giderir.

Suda klor bulunması kanser riskini arttırır.